Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 40

Modularni koncept data centra i Edge Computing Novi trend za poslovanje u domenu ICT sektora nam dolazi u obliku Edge Computinga – paradigme gde se infrastruktura ponovo približava izvoru informacija. To postaje zona koja povezuje cloud computing i korisnika i omogućava ICT sektoru da zadrži kontrolu nad svojim osetljivim podacima i veliku brzinu komunikacije, dok će i nadalje moći da koristi fleksibilnost koju nudi cloud platforma. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija