Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 4

Razvoj digitalne ekonomije 2008-2016. Iako bi mnoge kompanije i pojedinci mogli da smatraju priču o internetu „starom pričom”, istina je da su najaktuelniji buzz-wordi ništa drugo do otkrivanje mogućnosti da se izvuče vrednost od interneta. I danas, jedan od najvećih izazova sa kojim se suočava skoro svako preduzeće je da se razume i odgovori na izazov interneta. Mi ne želimo da napravimo grešku koju je napravio Paul Krugman 1998. (a sada postiđeno žali), kada je izbacio predviđanje da će „otprilike do 2005. godine postati jasno da uticaj interneta na ekonomiju nije bio veći od uticaja faks mašina”. Za Institut za inovacije piše: dr. John Deighton, Harvard Business School Harvard University Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija