Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 102

Automatizacija prikupljanja podataka Još od vremena svog nastanka čovek teži da sebi olakša život u habitatu u kom se nalazi. Bilo da se radi o izgradnji skloništa, unapređivanju alata, poboljšanju efikasnosti prevoznih sredstava, energetskih izvora ili uštedi sopstvenog vremena, čovek ima potrebu da unapređuje sebe i svet oko sebe. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija