Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 48

Zaštita i kontrola pristupa podacima pojednostavljeno Činjenicu da postoji velika verovatnoća da će svako preduzeće biti žrtva napada, te da će se posledično dogoditi nekakav proboj podataka, prihvata sve veći broj IT stručnjaka u svetu. Osim ulaganja u zaštitu perimetra postaje jasno kako treba razmišljati i o zaštiti i organizaciji samih podataka, a nažalost i o mogućim „napadima iznutra“. Matija Mandarić, Systems Security Engineer, Veracomp d.o.o. (Veracomp Adriatics) Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija