Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 36

Digitalizacija kao uzrok poslovne turbulencije: Kako osigurati stabilnost poslovanja u eri promena Ubrzan razvoj digitalnih tehnologija je uneo pometnju u poslovni svet. Moderni klijenti imaju sve veća očekivanja, konkurencija je sve inovativnija, a tradicionalan biznis model nije dovoljno fleksibilan da donese adekvatne rezultate u eri promena. Kako bi odgovorile na rastuće zahteve klijenata kompanije se sve više oslanjaju na tehnologiju da unaprede komunikaciju, ubrzaju isporuku usluga i proizvoda i otkriju nove prilike. U trci za lojalnost klijenata i izdvajanje iz konkurencije, pristup najnovijim digitalnim rešenjima je strateška prednost, a u pojednim sektorima i preduslov za opstanak na tržištu. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija