Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 14

PSD2 - zašto i kada? Bankarski ekosistem je već neko vreme u procesu transformacije. Jedna od novina koja ga je uzdrmala je i Direktiva o platnim uslugama 2 (Payment Services Directive 2 - PSD2) koju je usvojila Evropska Unija nastojeći da stvori efikasno i integrisano tržište za platne usluge. PSD2 stupa na snagu u januaru 2018. godine, a prema postojećim informacijama i planiranom vremenskom okviru, očekuje se da će prateći Regulatorni tehnički standardi (RTS) za bezbednost i autentikaciju početi da se primenjuju najranije od decembra iste godine. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija