Internet ogledalo #184 IO 184 | Page 8

Dešavanja Održana sedma Telegroup Infosec konferencija Uz prisustvo više od dve stotine IT stručnjaka iz celog regiona na Jahorini je 16. novembra 2017. održana sedma po redu Telegroup Infosec konferencija u Bosni i Hercegovini. B ila je ovo prilika za sve prisutne da, kroz predava- nja eminentnih predavača iz kompanija TeleGroup, Cisco Systems, Check Point, Trend Micro, Symantec i Gemalto, spoznaju oz- biljnost pretnji u današnjem svetu pokretanom podacima, da nauče kako upravljati rizicima, smanjiti ih i kako se oporaviti posle napada. Konferenciju je otvorio Mladen Mrkaja, pomoćnik ministra sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine. Na- glašavajući da je borba protiv cyber kriminala prepozna- ta kao transnacio- nalna, odnosno da zahteva visok nivo međunarodne saradnje, kao i saradnju između privatnog i javnog sektora, on je izrazio uverenje da će i ova konferencija podstaći tu sarad- nju i povećati kapacitete za borbu protiv sajber kriminala. Sjajan uvod u tematiku konferencije Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184