Mac One AW21 Mac One AW21 vol 2 - Page 27

Mac One | 2 0 2 1 | 27

AR

SOCIALT & ETISKT
HÅLLBARHET

Mac One | 2 0 2 1 | 27

EKONOMISKT
MILJÖMÄSSIGT
Genom moderbolaget New Wave Group AB - är Texet AB medlemmar i amfori BSCI , Kemikaliegruppen vid RISE , Textile Exchange och Clean Shipping Index - har Texet AB undertecknat the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
bund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh . Just nu pågår tusentals inspektioner av fabriker i Bangladesh för att kontrollera säkerhet kring byggnadskonstruktion , el och brandrisk . Det är ett mycket viktigt arbete som kommer få stor genomslagskraft för miljontals människor som arbetar inom textilindustrin i Bangladesh .
Barnarbete en konsekvens av fattigdom Det finns cirka en miljard människor på jorden som lever i extrem fattigdom . Det är en siffra som vi aldrig kan acceptera . Fattigdom är inte enbart ett direkt hot mot liv och hälsa , utan också roten till många andra globala problem som till exempel barnarbete och socialt utnyttjande . Att bekämpa fattigdom är världens viktigaste utmaning .
Mac One och organisationen Hand-in-Hand vill åstadkomma en förändring . Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande . På sju år har organisationen skapat mer än 1,7 miljoner jobb i några av världens fattigaste länder . Det innebär att cirka 5 miljoner människor har kunnat lämna extrem fattigdom och att hundratusentals barn kunnat gå från arbete till skola . Dessutom har byprogrammen resulterat 3.500 medborgarcenters med IT-access , hälsoundersökningar för 450.000 människor och miljöprogram för avfallshantering och vatten för mer än 500.000 hushåll . Vi stöttar Hand-in-Hand så att tre hela byar kan ingå i projektet . Det kommer hjälpa ca 1.500 människor i regionen Tamil Nadu i södra Indien att långsiktigt förändra sin livssituation .
Mer om miljön Transport och logistik är en nyckelfråga för Mac One . Vi har två huvudsakliga strategier för att minska vår miljöpåverkan och utsläppet av växthusgaser . Inom koncernen New Wave Group strävar vi efter samlastning mellan bolagen , så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport . Då minskar vi onödiga transporter . En annan central del handlar om att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med . Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i ” Clean Shipping Index ”. Nätverket , som grundades år 2007 , utvärderar och sätter press på speditörer och rederier för att förbättra deras miljöprestanda . Framtidens sjöfart kommer att vara avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp .
Återvinning för ett hållbart samhälle Genom att källsortera vårt avfall kan vi bidra till att minska belastningen på miljön och skapa hållbara kretslopp . Mac One tar sitt producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder lämnar förpackningar på insamlingsstationerna för att återvinnas . Gröna Punkten är ett internationellt bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem . Det tycker vi känns bra ! Du kan läsa mer om vårt arbete med CSR på texet . se