maandblad fanfare Heeswijk nr. 6, apr 2017

Crescendo nieuwsbrief nr. 6 apr 2017

Wist je dat....

* Zondag 3 september de 41e Toermee van

start gaat? Noteer alvast in je agenda!

* Op pagina drie de agenda van april staat?

* Op www.koninklijkefanfare.nl deze

nieuwsbrief ook te vinden is?

Activiteiten

Zomerbloei-actie:

De bestellijsten en het geld moeten worden ingeleverd op maandag 1 of dinsdag 2 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in Bernrode. Vragen?

Bel Jos: 0651929840 of

Paul: 06 20701735

lees meer

lees meer

In the spotlight

Laten wij het nu eens over het instrument achter de muzikant hebben. De Sousa!

Op zaterdag 11 maart 2017 vond in Zaal Vianden te Breda de 1e gezamenlijke repetitie plaats van “Breda eerst Sousa(foon).

Na een oproep via facebook: wij zoeken sousafonen voor ‘Breda eert Sousa(foon)’ We willen er graag 100 bij elkaar krijgen om gezamenlijk in Breda een eerbetoon te brengen aan de naamgever van het instrument John Philip Sousa (1854-1932). Een van de muzikanten die zich aan- melden was onze Marga. Hieronder doet

zij verslag van die 1e repetitie:

“Onder leiding van dirigent Hans Bloemen, die we alleen zien als we er heeeeeeel

veeeeeel moeite voor doen (zie even

voor je dat er een berg van die grote

sousafoonbekers tussen jou en de

dirigent staan… juist ja, je ziet alleen

sousafoonbekers, geen dirigent…