Maailmataju Jan 22 2017 | Page 2

Leonardo da Vinci joonistus
Märkus : esikaanel olev foto on võetud järgmisest allikast : https :// www . spacetelescope . org / images / archive / category / galaxies / Esimese väljaande kuues eelväljaanne .
Autor : Marek-Lars Kruusen
Kõik õigused kaitstud . Antud ( kirjanduslik ) teos on kaitstud autoriõiguse- ja rahvusvaheliste seadustega . Mitte ühtegi selle teose osa ei tohi reprodutseerida mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega ega mingil muul viisil kasutada , kaasa arvatud fotopaljundus , info salvestamine , ( õppe ) asutustes õpetamine ja teoses esinevate leiutiste ( tehnoloogiate ) loomine , ilma autoriõiguse omaniku ( ehk antud teose autori ) loata . Lubamatu paljundamine ja levitamine , või nende osad , võivad kaasa tuua range tsiviil- ja kriminaalkaristuse , mida rakendatakse maksimaalse seaduses ettenähtud karistusega . Autoriga on võimalik kontakti võtta järgmisel aadressil : univisioon @ gmail . com .