Liv i Troen 1/2017 - Page 6

ARTIKEL

Luther-jubilæum 2017 hvad fejrer vi , og hvordan markerer vi det ?

Af Lars Brixen , Skjern , projektansat i ELM
Når vi siger ” Luther ”, giver det umiddelbart associationer til reformationen i 1500-tallet . Vi tænker nok også på adjektivet ” luthersk ”, som hæftes på mange forskellige sager og forhold . Det er også derhen , at vore tanker skal gå . Vi fejrer ikke personen Martin Luther som sådan . Martin Luther var ingen ” helgen ” ( i katolsk forstand ), selv om der var visse tendenser efter hans død til persondyrkelse af ham . F . eks . blev man nødt til at brænde den seng , han døde i , for at folk ikke skulle ( blive ved med at ) tage splinter af den som et andet relikvie !
De 95 teser I 1983 fejrede man Luther som person ved 500-året for hans fødsel . Dengang blev der udgivet en del litteratur og skrevet artikler om ham og hans teologi . Det 500-år , som markeres i 2017 , er fremkomsten af 95 teser om afladens misbrug , som Luther slog op på slotskirkens dør i Wittenberg den 31 . oktober 1517 . Den historiske baggrund og politiske situation gjorde , at teserne hurtigt blev oversat til tysk og kom ud i offentligheden ; og det medførte omvæltninger , der ændrede både det kirkelige og politiske landkort i Europa . Selv om dette i sig selv er interessant , er det ikke det , vi her vil beskæftige os med . Det , vi egentlig bør
6
LIV I TROEN NR . 1 2017