Liv i Troen 04/22 | Page 2

Indhold

3 4 7 10 14 16 17 18

Velkommen til det nye Liv i Troen
Redaktionen
Det syvende bud
Jakob Valdemar Olsen
Det syvende bud og arbejdslivet
René Sølvsten Nissen
Interview med Erik Adrian
Peder Østergård Jensen
Hverdagskristen
Johanne Kammersgaard Ipsen
Boganmeldelse
Frank Risbjerg Kristensen
Eftertanke
Anders Bank Lodahl
Far , må jeg sidde lidt hos dig
Torben Hansen

20 23 24 27 30 32 34 36

Hvem var Nehemias ?
Paul Kjøller
Hvorfor samles vi ?
Isak Reinholdt Jespersen
Mod til at påvirke
Hanne Terp Legarth
Fællesskab med nydanskere
Britta Iversen
Glimt fra Bibelcamping 2022
Peder Østergård Jensen
Præsteindsættelse i Piura , Peru
Peder Østergård Jensen
Hvad fortæller det nye logo om ELM ?
Peder Østergård Jensen
Bag kulisserne
Lilian Holm Kofod
Udgives af : Redaktion : Peder Østergård Jensen ( ansv . red .) peder @ elm . dk
Ekspedition : ELM-Forlag Annoncer : Kr . 4,00 pr . mm
Abonnementspris 2022 : 275,00 kr .
Tryk : Øko-tryk , www . oko-tryk . dk ISSN 1603-645x
Anders Bank Lodahl ( redaktionssekretær ) ablodahl @ gmail . com
Lena Pedersen ( redaktion ) lp @ lpaccount . dk
Anita Bech ( layout ) awbech @ gmail . com
Design : Camilla Engrob
ELM-Forlag og sekretariat Tværstræde 6 , 3700 Rønne
Tlf . 56 95 96 80 Fax 56 95 96 81
elm @ elm . dk
Bank : Reg . nr . 4720 Konto 4720934477 www . elm . dk
Kontaktoplysninger på foreningens ansatte kan findes på www . elm . dk
Forsidefoto : Erik Adrian , Fængselspræst i Vestre Fængsel . Af Peder Østergård Jensen