Liv i Troen 02/22 - Page 9

TEMA

” Vi må hjælpe hinanden til i forkyndelse og oplæring at udfolde gudsbilledet i al sin mangfoldighed .

imod den trosoplæring , de har fået , og dermed også have delvist forskellige billeder af , hvem Gud er . Betoninger af bestemte sider af Guds væsen vil sætte sig forskelligt i barnets sind .
Hvis et ængsteligt og bekymret barn hører meget om , at vi må ransage os selv , om vi nu også har et sandt forhold til Gud , og om vi nu også virkelig er bevidste nok om vores syndighed , kan det let sætte sig i barnets sind som en usikkerhed på , om vi kan vide , at vi er Guds børn . Et mere robust barn vil måske ikke få samme usikkerhed at slås med .
Selvstændiggørelse i forhold til forældres påvirkning af gudsbilledet
Så længe , vi lever i syndens verden , vil vores gudsbillede være ufuldstændigt og også nogle gange delvist falsk . Delvist falske billeder behøver ikke at betyde , at vi afskæres fra fællesskab med Gud . Gud er heldigvis større end vores billeder og kan ved Helligånden bryde igennem det falske og møde os og korrigere vores gudsbillede og erstatte det med et nyt . Det er der mange eksempler på i Bibelen . Tænk fx på Nikodemus , der kom til Jesus om natten og blev født på ny og fik et helt nyt forhold til Jesus . Eller tænk på de to disciple , der dagen efter Jesu opstandelse var på vej til Emmaus og fik følgeskab af Jesus og fandt ud af , at han ikke var kommet for at befri jøderne fra romerne , men i stedet ville være frelser for dem .
Det er vores opgave , så langt det er muligt , at blive bevidste om de delvist falske gudsbilleder , vi hver især har fået med os fra vores forældre og andre steder . Med bevidstgørelsen følger muligheden for at lade sig korrigere og få et sandere og mere mangfoldigt billede af Gud og dermed et rigere gudsforhold .
Hvis ikke billedet korrigeres , er der stor fare for , at gudsforholdet får noget usundt over sig , eller fare for , at gudsrelationen helt opgives . Hvis Gud er sådan , som jeg har lært ham at kende i min opvækst , vil jeg ikke have med ham at gøre .
I Kristus har den skjulte Gud fået ansigt
Ingen har nogen sinde set Gud ; den Enbårne , som selv er Gud , og som er i Faderens favn , han er blevet hans tolk ( Joh 1,18 ). Selv om vi ikke har set Gud , er vi ikke overladt til gætterier om , hvem han er , og hvordan han er . Jesus , som er sand Gud og sandt menneske , har forklaret Gud fader for os - i al hans mangfoldighed .
Som forældre er det vores opgave at undersøge , hvem Gud er ved at lære Jesus at kende og derved måske få et rigere og mere mangfoldigt billede af Gud , end det , vi selv er vokset op med . Det giver os mulighed for at give et sandere og sundere billede videre til vores børn , end vi måske selv har fået .
Det er fx en vigtig pointe , at Jesus ved at være både sand Gud og sandt menneske giver plads til både krop , følelser , vilje og fornuft i gudsbilledet . Dermed har arbejde , penge , kulturliv , miljø og politik og meget mere også med Gud at gøre . Livet har med Gud at gøre .
Hvis der sættes for ensidigt lys på , hvem Gud er , kan det , der siges og vises gennem ord og handling , godt være sandt og alligevel blive forkert , fordi der ties om noget , eller noget bliver underbetonet . Det er vigtigt at have fokus på Jesus som frelser - afgørende vigtigt . Men hvis ikke der også gives et tydeligt billede af Gud som skaber og opretholder , bliver billedet skævt .
Vi må hjælpe hinanden til i forkyndelse og oplæring at udfolde gudsbilledet i al sin mangfoldighed , så vores børn og børnebørn kan lære Gud at kende og komme ind i et levende og rigt forhold til ham , som har med alle sider af deres liv at gøre .
LIV I TROEN | NR . 2 2022 9