Liv i Troen 02/22 - Page 8

TEMA

Forældres gudsbillede og vores

Af Ellen Esmarch Pedersen , samtaleterapeut
Vi danner billeder og bruger billeder
I Bibelen bruges ofte billeder fra en for os kendt verden til at illustrere Guds væsen . Fx bruges forældrebilleder : Som en far er barmhjertig mod sine børn , er Herren barmhjertig mod dem , der frygter ham ( Sl 103,13 ). Glemmer en kvinde sit diende barn ? Glemmer en mor det barn , hun fødte ? Selv om de skulle glemme , glemmer jeg ikke dig ( Es 49,15 ). Kendte billeder fra sunde forældrerelationer , der hjælper os til at forstå , hvem Gud er .
Vi danner også hele tiden indre billeder af mennesker og begivenheder ud fra de indtryk , vi får fra ord , handlinger og kropssprog . Det sker , uden at vi tænker over det , men ud fra disse billeder forstår og fortolker vi det , som sker . Det er helt naturligt , fordi vi som mennesker helt grundlæggende er relationelle og derfor dannes i relationer .
Forældre og gudsbillede
Den første og mest grundlæggende relation har vi i barndommen til vores forældre . Gennem ord og praksis forplanter deres gudsbillede sig til os . Ubevidst kommer vi til at overtage det .
Vores forældre er også på mange måder repræsentanter for Gud . Derfor har det billede , vi har af vores forældre , også afsmittende virkning på det billede , vi har af Gud .
Når forældre elsker deres børn ubetinget og har tid til deres børn og interesserer sig for dem , har det ofte den afsmittende virkning , at Gud opleves som elskende , nærværende og omsorgsfuld .
En fars strenghed kan tvinge barnet til at krybe sammen og gemme sine virkelige følelser og tanker . Far bliver en , som man må beskytte sig imod , formilde eller rive sig løs fra . På samme måde bliver Gud den strenge måske
endda onde Gud , som man må beskytte sig imod , formilde eller rive sig løs fra .
Forældre er ikke alene om at danne barnets og den unges gudsbillede . Den kirkelige tradition , forkyndelsen og åndelige ledere og forbilleder har også stor betydning . Ligesom venner , medier , litteratur og meget mere har betydning .
Gudsbillede og personlighed
Børn er forskellige af sind og temperament , og det er med til at farve gudsbilledet . Derfor vil børn , som er vokset op i det samme hjem , ofte tage forskelligt
8
LIV I TROEN | NR . 2 2022