Liv i Troen 02/22 - Page 7

TEMA
5 . Du er et eksempel med dit liv
“ Prædik evangeliet . Om nødvendigt brug ord .” Sådan sagde Frans af Assisi . Den måde , du lever på , taler et tydeligt sprog til dine børn . Er der sammenhæng mellem det , du tror på , og det du siger og gør ? Du behøver ikke have alle svar eller en klippefast tro for at være et godt eksempel for dit barn . Du skal ikke være en perfekt kristen , men du skal være en ærlig kristen . Det betyder fx også , at du skal kunne sige undskyld til dine børn og din ægtefælle , når du har gjort noget forkert . Og tilgive dem , når det omvendte sker .
6 . Der er ikke én rigtig måde
Børn er forskellige , familier er forskellige og livssituationer er forskellige . I én periode fungerer det måske godt at holde morgenandagt sammen , i andre perioder kan det ikke lade sig gøre . Nogle dage er der måske kun overskud til at bede fadervor på sengekanten . Vær nådig mod dig selv som forælder , når tilværelsen presser dig , og find en måde , der fungerer i jeres familie .
Forældre er også forskellige . Lad være med at opsætte et ideal om den perfekte kristne forælder . Find ud af hvad der er dine stærke sider . Er du glad for sang og musik , skal du måske synge kristne sange med dine børn . Er du optaget af naturen , kan du tage børnene med på opdagelse , så I sammen kan forundres over Guds storhed i naturen .
7 . Vær sammen og tal sammen
Hvornår kan vi snakke med hinanden om tro , hvis vi altid er på vej til noget andet – eller hvis vi sidder med næsen i hver sin skærm ? Eller hvis TV ’ et altid er tændt , når vi er sammen ? Vær tilgængelig for dit barn . Tag nogle bevidste valg om at være sammen i nogle rammer , der giver mulighed for samtale og eftertanke .
Inddrag børnene aktivt . At oplære sine børn i den kristne tro handler ikke bare om at hælde en masse viden i deres hjerner . Reflekter sammen med dem . Stil åbne spørgsmål til det , I læser i Bibelen . Lær dit barn at bede , når det er klar til det . Gå sammen på troens vej og vær nysgerrig på Gud og Bibelen sammen med dit barn . Du er jo selv på vandring , og dit barns tanker om Gud kan være livgivende for din egen tro .
8 . Hjælp dit barn ind i et kristent fællesskab
Især i junior / teenage-alderen begynder vennerne at betyde meget for dit barn . Du kan ikke vælge , hvilke venner dit barn får , men du kan måske hjælpe dit barn til at komme på kristne lejre og i juniorklub , hvor der er mulighed for at bygge venskaber med andre kristne . Er der andre børn på dit barns alder i jeres kirke – og kan disse børn opbygge et fællesskab ? Undervurdér ikke det sociale aspekt .
9 . Meld dig til en opgave
Mange kristne kan se tilbage på en barndom , hvor den kristne klub eller de kristne lejre fik en helt særlig betydning for deres tro . Hvis vores børn skal have samme mulighed , må der være ledere i det kristne børnearbejde . Måske skal du være leder i en søndagsskole , juniorklub eller på en teenlejr ? Både for dit barns skyld og for de andre børns og forældres skyld – men også for din egen skyld . Når du skal række Bibelens budskab videre , bliver du nemlig selv knyttet stærkere til Gud .
10 . Læg brændet til rette og bed Gud tænde bålet
Ligegyldigt hvor gode vi er til at oplære vores børn i den kristne tro , er der ingen garanti for , at de tager imod troen . Børnene skal selv vælge , og det skal vi give dem frihed til . Men ved at give børnene viden om Bibelens Gud og med vores liv vise , at det er godt at tro på ham , ” lægger vi brænde til rette ”. Og så må vi bede Gud røre børnenes hjerter – og tænde troens bål .
Bed for dine børn , de er i de bedste hænder hos Gud . Og bed Gud hjælpe dig med at være en god forælder .
Husk : Guds hjerte banker endnu mere for dit barn , end dit hjerte gør . Hent frimodighed , trøst og hjælp hos ham .
Du kan lytte til podcasten ” Tro i familien ” på Spotify , iTunes , eller LMBU . dk
LIV I TROEN | NR . 2 2022 7