Liv i Troen 02/22 - Page 6

TEMA

Tro i familien

af Katrine Houler , Junior / teenkonsulent i Luthersk Missions Børn og Unge
Hvordan giver vi den kristne tro videre til vores børn ? Som medvært i podcasten ” Tro i familien ” har jeg fået mange gode ideer til det . Her vil jeg dele nogle af ideerne . Det er ikke en manual , blot forslag , som måske kan blive til inspiration for dig .
1 . Bliv bevidst om dit ansvar som forælder
Måske er det blevet en blind vinkel i vores kristne sammenhænge gennem den sidste generation , men Gud giver os kristne forældre et tydeligt ansvar og en konkret opgave : vi skal række troen videre til vores børn .
Troen kommer ikke af sig selv , og det er heller ikke noget , vi kan regne med at den kristne friskole eller juniorklubben
klarer ( selvom de også gør et vigtigt arbejde ). Hovedansvaret ligger hos os forældre .
2 . Hvad kommer du selv fra ?
Overvej hvilken plads den kristne tro havde i dit eget barndomshjem . Er der noget , du vil gøre anderledes end dine egne forældre , eller er der nogle gode ting , du vil føre videre ? Snak med din ægtefælle om det . Hvilken plads skal troen have i jeres hjem ?
3 . Gå i gang tidligt
Børn kan meget tidligt opfatte en god stemning og gode rutiner . Hvis det falder dig naturligt , kan du synge kristne børnesange for din baby ved puslebordet og bede for dit barn , når det skal sove . Tag fat i børnebibler ¬ ne og læs højt eller snak om billederne , selvom barnet kun er ganske lille . Gør det så tidligt som muligt til en naturlig ting , at Gud er med i hverdagen .
Det gør det nemmere at ” bygge ovenpå ”, når barnet bliver større .
4 . Skab gode rutiner
Det er gået igen i mange af vores podcasts , at gode rutiner kan være afgørende . Vi ved , det er vigtigt , at vores børn får børstet tænder hver dag . Derfor prioriterer vi det – også selvom vi ( og de ) ikke altid har lyst .
Vi skal ikke vente med at læse i Bibelen og bede med vores børn til lysten ( eller ” det rette øjeblik ”) opstår . Det gør det alt for sjældent . Beslut hvornår på dagen / ugen jeres familie er sammen om Gud , og hold fast i rutinen .
Sørg også for at skabe gode rutiner for din egen tid med Gud , så din egen tro får næring . ” Hvad hjertet er fuldt af , løber munden over med ” – luk Gud ind i dit hjerte , så han kan ” løbe videre ” til dine børn .
6
LIV I TROEN | NR . 2 2022