Liv i Troen 02/22 - Page 5

TEMA og sætte rammen i det helt nære såsom bordskik , tandbørstning med mere , men også at lade Gud være en mere synlig del af hverdagen igennem fx bordvers , andagt , bøn og samtale . En kristen opdragelse skal lære barnet at forstå sammenhænge i livet , og at det daglige liv bæres af kristne værdier og normer . Barnet skal også lære , at forældrene er opdragere , forbilleder og formidlere af den kristne trosoplæring . De kristne forældre skal være bevidste om deres ( forælder ) rolle , have mod til gå foran og udleve livet med Gud . Dette gør det 4 . bud højaktuelt for det kristne familieliv i dag .
Det 4 . bud : Ær din far og din mor
Vi er skabt af Gud . Gud opretholder os og elsker os ! Det vil sige at Gud er størst og øverste myndighed over forældrene , barnet og familielivet osv . Det er vigtigt , at forældre er bevidste om denne position og ser , at deres opgave er at lære barnet at blive robust til at leve med i det moderne samfund - sammen med Gud - og at stole på hans løfter og indgriben . De 10 bud og særligt det 4 . bud er
den mest konkrete vejledning , forældre kan få . At ære et andet menneske er at se det særlige ved det andet menneske og respektere det , for hvad der er . Når man ærer sine forældre , viser man dem ærlighed og lydighed . Men dertil skal man også trække respekten ind . Når respekten i barn / forælder relationen er til stede i både barn-forælder og forælder-barn relationen , kan 4 . bud favnes ! Vi kan leve i respekt og ære hinanden , fordi vi ( både barn og voksen ) skal elske , ære , respektere og adlyde Gud . Sådan skal vi leve indbydes - også i barn / forældre relationen .
Forældre skal lære deres barn at vælge og fravælge og vise , at disse valg og fravalg er nødvendige for at leve helt tæt på Gud i hverdagen . Det er også her forældrene viser , at de tror på Gud som Skaber , Herre , Frelser , og at Gud er øverste myndighed i livet .
Ægthed
Måske er det først i voksenlivet , når man har fået egne livserfaringer , at man ser og gennemskuer den opdragelse , som ens forældre mestrede . Deres opdragelsespraksis var og blev til ud fra deres livssituation , overbevisning og tro på Gud . Måske er det først her , man ser ægtheden i deres opdragelse . Fortvivl ikke , hold ud og lev livet med Gud - for Gud er med dig hele livet !
SOS nr . 6
Jeg vil give ( gøre ) mit liv og min lovsang til dig , lad hver tone en hyldest til dig være ! Og i dage med glæde og dage med sorg , vil jeg leve mit liv til din ære !”
* Bibelen på hverdagsdansk
Inspiration til videre læsning
Carsten Hjort Pedersen : “ Tid til børn ”, Lohses Forlag ” Påvirk med respekt ”, LogosMedia
Birgitte Kjær : “ Giv børnene det bedste ”, LogosMedia
LIV I TROEN | NR . 2 2022 5