Liv i Troen 02/22 - Page 3

LEDER

Lær af børnene

Af Peder ø . jensen
Velkommen til et Liv i Troen , hvor en række artikler handler om børn og troen . Afsættet er det 4 . bud , Ær din far og din mor . Derudaf springer , at forældre er givet autoritet over deres børn . En autoritet , som ikke kun gælder menneskelivet som sådan , men også i forhold til kristen tro og praksis . Det viser fl ere bibeltekster fra både det gamle og det nye testamente . I forlængelse af det fokuserer både Solveig Kirkegaards og Katrine Houlers artikler på , hvordan forældre konkret kan opdrage og vejlede deres børn i livet med Gud . Det slog mig dog , at jeg ikke kan komme i tanker om en tekst , hvor Jesus selv udfolder dette kald . Måske skyldes det ganske enkelt , at det på Jesu tid var selvfølgeligt for alle , at forældre har ansvar for at oplære deres børn i troen . Trosoplæringen var dengang en integreret del af både opdragelse , uddannelse og dannelse . Vores situation er i dag ganske anderledes , og det gør , at der er nok af udfordringer at tage fat på , og vi har behov for artikler , som hjælper og inspirerer .
Vendt på hovedet
Jesus havde alligevel noget at sige om forholdet mellem børn og voksne , og du kender sikkert nogle af teksterne . Men det er , som om det hele bliver vendt lidt på hovedet . Det er ikke de voksne , der skal lære børnene noget , men omvendt . I Matt 18,1-5 står der :

” Vi opdrager børn for at de kan blive ” voksne og selvstændige ”, men i forholdet til Gud skal bevægelsen være den modsatte .

” På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte : » Hvem er den største i Himmeriget ?« Han kaldte et lille barn hen til sig , stillede det midt iblandt dem og sagde : » Sandelig siger jeg jer : Hvis I ikke vender om og bliver som børn , kommer I slet ikke ind i Himmeriget . Den , der ydmyger sig og bliver som dette barn , er den største i Himmeriget ; og den , der tager imod sådan et barn i mit navn , tager imod mig .”
Jesus uddyber selv , hvad det vil sige , at den voksne skal blive lille som et barn , for at kunne stå i et ret forhold til Gud . Det gør han med ordene ” vende om ” og ” ydmyge sig ”. Vi opdrager børn for at de kan blive ” voksne og selvstændige ”, men i forholdet til Gud skal bevægelsen være den modsatte . Vi skal opgive vores ” storhed ” og selvstændighed , for at vi kan modtage Guds rige som en ufortjent gave .
Troen er ikke en livsstil
Jesu ord minder os også om det , vi kan kalde opdragelsens begrænsning . Vi kan ” drage ” børn ” op ” til at vokse i modenhed og ansvar ved at lære dem færdigheder og værdier . Vi kan og skal ikke på samme måde dygtiggøre dem til tro . For troen er ikke en præstation eller en livsstil . Det er en grundtillid til Guds magt , nåde , omsorg og kærlighed , som opstår i mødet med Gud selv . Her er vejen for os at dele ud af vores egen erfaring af hvem Gud er , og hvad han har gjort for os ; på samme måde som vi selv kan opmuntres og opbygges af børns vidnesbyrd om deres tro .
LIV I TROEN | NR . 2 2022 3