Liv i Troen 02/22 - Page 20

ELM-Forlag Tværstræde 6 3700 Rønne
Returneres ved varig adresseændring
KLUMME

KORSET

- et passivt symbol ?

Af Frederik Højland Lindeskov , Aarhus
” Korset er grundlæggende et passivt symbol .” Denne udtalelse eller påstand , om man vil , stammer fra en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol , som er en del af pensum på jurastudiet på Aarhus Universitet . Dommen handler om et ikke-troende forældrepar , der påberåbte sig , at deres religionsfrihed var blevet krænket , fordi der var placeret et kristent kors på væggen i alle italienske klasseværelser . Domstolen fastslog i sagen , at religionsfriheden ikke blev krænket , blandt andet med henvisning til førnævnte udtalelse . Udfordringen for mig har været , hvad jeg som kristen skal stille op over for sådan en påstand ?
Glæde ?
På den ene side finder jeg noget at glæde mig over . Provokerende ? Måske . Men hvis en sådan retssag vedrørende et kristent kors på væggen i et klasseværelse havde fundet sted i andre dele af verden , så havde det nok været med omvendt fortegn . Man kunne desværre nemt forestille sig , at de ansvarlige for ophængningen af et kristent kors i et klasseværelse ville blive straffet hårdt i flere af verdens lande . Måske endda med livsvarigt fængsel , ophold i arbejdslejr eller ligefrem henrettelse ? Set fra det perspektiv kan denne domstolsudtalelse ses som et ” bevis ” på den gave , vi i Danmark har fået : at vi lever i et frit land med ret til at leve som kristne – halleluja !
Frustration
På den anden side er udsagnet nok meget rammende for den måde , de fleste mennesker i vores samfund ser på korset og kristendommen . Den er nok en fin del af vores historie og kulturarv , men derudover er den på sit bedste blot en samling historier , der indeholder nogle gode pointer om næstekærlighed . Med andre ord : temmelig passiv og uden relevans i vores moderne tid .
Man skal dog ikke læse meget om Jesu liv for at indse , at korset er alt andet end et passivt symbol . Det er dels et billede på den ultimative kærlighedshandling , og derefter er det et kald til efterfølgelse af den kærligt handlende ; Jesus selv . Jesus kalder endda sine disciple til at tage deres kors op og følge ham !
Det er derfor frustrerende , at de fleste folk i dag kun ser det passive kors og ikke korsets virkelige , aktive betydning . Og lige så frustrerende er det , at korset ofte bliver reduceret til et passivt symbol i mit eget liv . Sammenhængen er til at få øje på , og spørgsmålet må derfor blive : hvordan skulle mine medmennesker komme til at ændre mening om korsets passivitet , hvis korset også er passivt i mit liv ?