Liv i Troen 02/22 - Page 2

INDHOLD

3 4 6 8 10 12

Lær af børnene
Peder Østergård Jensen
Ær din far og mor anno 2022
Solveig Kirkegaard
Tro i familien
Katrine Houler
Forældres Gudsbillede og vores
Ellen Esmarch Pedersen
Opstandelseskraft
Morten Brosbøl Vibert
Palmesøndag
Peder Østergård Jensen

13 14 16 17 18 20

Glimt fra min hverdag
Solveig Kirkegaard
Rejse til Cambodja
Karen Lodahl og Christina Munch
Samtale og levet liv
Helene Koefoed-Jespersen
Boganmeldelse
Paul Kjøller
Fortsat debat om frelse og fortabelse
Peder Østergård Jensen
Korset - en passivt symbol ?
Frederik Højland Lindeskov
Udgives af Evangelisk Luthersk Missionsforening
Ekspedition ELM-Forlag
Abonnementspris 2022 275,00 kr .
Annoncer Kr . 4,00 pr . mm
Tryk Øko-tryk www . oko-tryk . dk
Redaktion Peder Østergård Jensen ( ansv . red .) peder @ elm . dk
Anders Bank Lodahl ( redaktionssekretær ) ablodahl @ gmail . com
Lena Pedersen ( redaktion ) lp @ lpaccount . dk
Anita Bech ( layout ) anita @ elm . dk
ELM-Forlag og sekretariat Tværstræde 6 , 3700 Rønne
Tlf . 56 95 96 80 Fax 56 95 96 81
elm @ elm . dk
Bank : Reg . nr . 4720 Konto 4720934477
www . elm . dk
Kontaktoplysninger på foreningens ansatte kan findes på www . elm . dk
Forsidefoto : Brooke Lark , Undsplash . com
ISSN 1603-645x
EVANGELISK LUTHERSK
ISSION
2
LIV I TROEN | NR . 2 2022