Liv i Troen 02/22 - Page 19

SAMTID er betinget af , at mennesket i tro og dåb er knyttet til Kristus . Den mest oplagte er naturligvis Joh 3,16 : ”… for at enhver , som tror på ham , skal ikke fortabes , men have evigt liv ”. Jeg har endnu til gode at se Lars Sandbeck forsøge at forene de to sider i en sammenhængende tolkning af Bibelen . Jeg føler mig overbevist om , at det ser han ikke noget behov for , fordi han kan nøjes med de andre tekster til at understøtte sit eget synspunkt . Han siger selv efterfølgende , at spørgsmålet i sidste ende afgøres af , hvilken Gud vi tror på – om han er ” god ” eller ” om han ” kan finde på at lade nogle af sine egne skabninger gå endegyldigt fortabt og eventuelt udlevere dem til evig pine ´”, altså underforstået , om Gud er ond .
Selvom Lars Sandbeck påberåber sig Ny testamente , så er det dog gammel bibelkritisk vin , han hælder på sine nye flasker . Dommeren over , hvad der i Bibelen kan regnes for Guds ord , er i sidste ende den , der læser teksterne .
Sammenhængen opløses
Som egentligt modargument mod Sandbecks påstand om , at nogle tekster lærer alles frelse , vil jeg pege på følgende :
Hvis tekster om , at Gud skal blive alt i alle , eller at ” Gud vil , at alle menneske skal frelses ” skal forstås som udsagn om , at Gud faktisk giver alle evigt liv , uanset om de tror eller ej , så ophører skriftsteder om , at vi frelses ved tro med at give mening ( Som fx de kendte vers 1 Pet 1,3-9 , som jeg læste denne morgen ). Bibelens sammenhæng opløses , og det afslører som sagt , at tilliden til Bibelen som Guds inspirerede ord ikke er til stede .
Derimod er det muligt at forstå de nævnte tekster i sammenhæng med resten af Bibelen . At Gud vil , at alle mennesker skal frelses , må forstås i betydning af , at Guds ønske om liv og fællesskab med ham omfatter ethvert menneske . Derfor døde Jesus for alle menneskers synder . Guds suveræne herredømme vil også stå tilbage på dommens dag , men Gud kan og vil ikke tvinge mennesker ind i fællesskab med sig mod deres vilje . Denne frihed er en del af , at mennesket er skabt i Guds billede .
Guds sag
Når dette er sagt , så står anfægtelsen over fortabelsens virkelighed tilbage . Den kan og skal heller ikke fjernes . Der kan være en del mere at sige om dette en anden gang . Det bedste , vi kan gøre med denne anfægtelse , er at overlade den sammen med andre spørgsmål , vi kæmper med , til Gud selv . Dermed holder vi os selv fast på , at han er Gud , og han har det store overblik , mens vi selv er begrænsede mennesker . Guds godhed må vi ikke gøre til et spørgsmål om , hvordan vi selv kan eller ikke kan få tingene til at hænge sammen . Vi må i stedet holde os til , hvordan Gud konkret lod sin kærlighed og godhed komme til udtryk i , at han ofrede alt for at frelse enhver , som tror .
Alle citater er fra Kristeligt Dagblad den 5 . februar 2022 .
LIV I TROEN | NR . 2 2022 19