Liv i Troen 02/22 - Page 18

SAMTID

Fortsat debat om frelse og fortabelsen

Af PEDER Ø . JENSEN
Lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Lars Sandbeck er tilbagevendende skribent i Kristeligt Dagblad , og han bringer dér med jævne mellemrum emnet frelse og fortabelse op . Hans store mission ser ud til at være , at folkekirken en gang for alle erklærer Helvede for opspind . Det medfører som regel en livlig efterfølgende debat i avisens spalter . Når emnet på den måde kan blive ved med at dukke op , så fortæller det selvfølgelig noget om , at Lars Sandbeck er en temmelig insisterende type , men det fortæller også om , at emnet har en stærk appel . Det fortæller nok først og fremmest , at den klassiske kristne lære om , at Gud ved verdens ende vil skille menneskeheden i to grupper og lade den ene gå ind til herlighed og den anden til evig dom , er stærkt udfordrende for danskeren i år 2022 . For et bredt flertal i samfundet er det en provokation . For et mindretal - som på den ene eller anden måde tager den kristne tro seriøst - er det en anfægtelse . Det er svært at passe denne lære ind i vores billede af Gud . Jeg gætter på , at mange læsere - ligesom jeg - kæmper med denne anfægtelse . Så det ville være en lettelse , hvis det var sandt , at alle frelses til sidst .
Bruger Bibelen
Det er ikke nyt , at forskellige teologer fra tid til anden forkaster kristen dogmatik som læren om jomfrufødslen eller Guds almagt . Præster kan endda finde på at sige , at de ikke tror på en skabende Gud , har vi erfaret . Ofte er det dog tydeligt , at man så heller ikke regner Bibelen for en autoritet .

” det ville være en lettelse , hvis det var sandt , at alle frelses til sidst .

Lars Sandbecks tilgang skiller sig noget ud ved , at han argumenterer for , ud fra både kirkens historie og Bibelen , at den lutherske kirke tager fejl , når den taler om en dobbelt udgang på livet . Han påstår , at ” alles frelse var den mest udbredte tro i oldkirken ” og , at ” i det Ny testamente finder man et væld af frelsesuniversalistiske ( frelse for alle , red .) tekster .”
Det gør pludselig , at han ikke bliver så let at afvise , hvis man ikke har argumenterne i orden . Formentlig er han også med til at overbevise mange , som netop føler dilemmaet mellem at få deres kristne tro til at gå op med det , de følelsesmæssigt helst vil tro .
Holder det ?
Hvem , der mente , hvad , i oldkirken , kan man roligt lade eksperterne diskutere . Som almindelig kristen , der måske støder på dette spørgsmål i en lokal kirkelig sammenhæng , må man dog forholde sig til , om det faktisk har noget på sig , at Bibelen støtter Lars Sandbecks påstand . Her vil jeg gerne pege på det punkt , som jeg ser , det hele står og falder med . Lars Sandbeck hævder som sagt , at der findes et væld af såkaldt frelsesuniversalistiske passager i Ny Testamente ( Han ynder i øvrigt at sige det generelt , uden at gå ind på enkelte tekster , men et kendt eksempel vil 1 Kor 15,28 , der taler om , at Gud til sidst vil være ” alt i alle ”, være ).
Ny vin på gamle flasker
Til det vil jeg svare , at der findes et endnu større væld af passager , som hævder , at frelsen
18
LIV I TROEN | NR . 2 2022