Liv i Troen 02/22 - Page 17

BØGER
Anmeldt af Paul Kjøller , sandkås
Læseguide til Gammel Testamente Af Nicolaj Winther Nielsen Kolon 200 s . hft . kr . 199,95
Bogen er , som forordet siger , skrevet som inspiration og vejledning til alle seriøse læsere af Gammel Testamente ( GT ). Og som en lærebog og et opslagsværk , der giver et hurtigt overblik over et bibelsk skrift og skaber lyst til at læse videre i GT .
Det var en bog , som jeg tog i hånden med glæde og åbnede med forventning . Personligt anvender jeg tit GT i min forkyndelse og her er en bog som gør , at jeg fremover kan gøre det med dybere indsigt og større overblik . Hvis jeg altså bruger tid på det . For det er ikke en bog , som man bare lige læser henover . Der er uhyre meget information i den . Vist får man et hurtigt overblik , men samtidig meget at dykke dybere ned i .
Lad os tage Esaias ’ bog som eksempel : Først er der to sider om de profetiske skrifter , og så følger Esaias . Bogen får nogle linjer som indledning : ” Profeten Esaias forkynder i den første og vigtigste profetiske bog i GT Herrens dom og frelse gennem Guds udvalgte redskaber . Bogen tager afsæt i redningen fra assyrerne på Esaias tid og ser frem mod en udfrielse fra Babylon , en kommende lidende tjener og en nyskabelse af himmel og jord ”.
To sider med et kort overblik over bogen , den historiske sammenhæng , teksternes opbygning og om forfatteren . Hovedindhold og temaer omtales kort , ligesom der trækkes en tråd til NT . Opslaget omfatter desuden en skematisk oversigt over hele Esaias bog .
Derefter følger tre opslag , hver over ca . 1 / 3 del af bogen . Hvert opslag indeholder en meget koncentreret oversigt / kommentar til indholdet i 2-3 kapitler ; med mange skrifthenvisninger . Desuden er der en spalte med en skematisk oversigt over den aktuelle del af bogen .
På samme måde er de øvrige bøger i GT bygget op . I Salmernes bog får hver salme f . eks . 5-10 linjer , som en mini-mini kommentar til salmen .
Hvis man synes , at GT er svær at overskue og få hold på , så er der hjælp at få i denne guide . Den er , som forfatteren siger det ” den fløde , jeg kan skumme fra mine mange år som underviser i faget Indføring i GT .” Den giver overblik over de bibelske sammenhænge og er sprængfyldt af baggrundsviden , kundskaber og information om både de lange linjer og om den konkrete historiske situation .
” Fløden ” fra de mange år serveres i en meget koncentreret form , men samtidig sprogligt let tilgængeligt . En god GT åbner – kort og klar .
ELM Bibelcamping 2022
Den 14 . - 23 . juli slår ELM igen teltdugene op for Bibelcamping for hele familien på Bækkely i Snogebæk på Bornholm under temaet : Forbundet .
Der vil være god forkyndelse og fællesskab og traditionsrige tilbud som børne- og juniorspor , ungdomsprogram , bibeltimer , seminarer , lovsangsaften , seniormøder og auktionsaften , men også nye spændende tiltag som ” Spørg monopolet ” og ” Syng den igen ”
Se fl yer som er indsat i bladet . Du kan tilmelde dig på ELMs hjemmeside : www . elm . dk / bc , hvor programmet også løbende vil blive opdateret .
LIV I TROEN | NR . 2 2022 17