Liv i Troen 02/22 - Page 16

BØGER

Samtale og levet liv

af Helene Koefoed- Jespersen , familiekonsulent
Vi ønsker alle at formidle troen til næste generation . Op gennem tiderne har man gjort det forskelligt . I nogle perioder har kirken været hovedaktøren og familien underordnet , og så har det tippet over til at have et stærkt fokus på hjemmet .
Luther har i sin katekismus et fokus på , at ” husfaderen ” er ansvarlig for at oplære sin husstand i troen . Den sætning , tror jeg , har været både til hjælp og til anstød . Men sagen er klar : I hjemmet foregår vigtige elementer af troen . I hjemmet lærer vi at praktisere troen . Vi lærer vores børn tilgivelse , vi lærer dem ved vores liv , hvordan vi ønsker , at det kristne liv skal leves . Vi lærer dem om forholdet mellem mor og far og forældre og børn . Vi har også en oplæring i hjemmet : Vi læser børnebibel og andagter med vores børn .
I de seneste år , er billedet af føromtalte husfar for bordenden blevet afløst af en familie , der sidder i samtale omkring en åben bibel , hvor forældre og børn har en dialog om en tekst . Og netop dialogen og det levede liv – de gode spørgsmål , undren over det læste , er den metode , som alt mere vinder frem .
For nogle voksne har det været en udfordring : ” Skal jeg nu være eksperten ?” har mange tænkt og holdt sig tilbage med at sætte sig for bordenden . Og svaret er nej ! Du skal ikke være den alvidende ekspert ! Du skal være den ansvarlige . Den person , der sætter rammen – og sørger for , at samtalen forløber på en måde , så alle omkring bordet har en god oplevelse . Børn kan godt tåle , at vi som voksne ikke ved alt . De kan godt tåle , at vi siger : ” Det var da et rigtigt godt spørgsmål , det vil jeg gerne undersøge .” Det viser jo , at vi som troende altid har noget , vi skal undersøge . Vi er som voksne også på vej i vores egen tro – og det kan vi jo vise børnene ved at skulle undersøge et tema .
Børn bliver i dag præsenteret for mange temaer , som ikke lige korresponderer med Bibelens lære . Temaer som familieliv , løgn og sandhed , køn og identitet , forvalterskab - for bare at nævne nogle af de emner , som børn kan udfordres af . Derfor er det vigtigt , at de oplever nogle forældre , der med deres liv vidner om Bibelens vejledninger for det gode liv , og som er villige til at tale om det sammen med deres børn , sådan at ord og handlinger kommer til at leve sammen .
I de seneste år har vi fået en række materialer , der på forskellig vis understøtter samtalen : ” 5 trin for troen ” en bog , der tager udgangspunkt i samtalen om livet og en bibeltekst .
” Hæng ud med Gud ” en bibellæseplan , der på tre år når hovedlinjerne i bibelen igennem . Tiltænkt juniorerne og deres familier .
” Grav dybt ” en andagts- og samtalebog for juniorer og deres familier . 298 stykker opdelt efter katekismus-temaer .
Dertil kommer også konceptet ” Go samtale ” som er en samling kort , der tager temaer op , som er gode at tale om i familien , og som også har en bibelsk vinkel .
Kan købes i Den kristne bogbutik i Rønne . Kontakt : elm @ elm . dk eller tel . 5695 9680
16
LIV I TROEN | NR . 2 2022