Liv i Troen 02/22 - Page 10

ARTIKEL

Opstandelseskraft

Af Morten Brosbøl Vibert , sognepræst i Rise sogn
Paulus bruger i teksten fra Filipperbrevet 3 , 7-11 ordene ” Kristi opstandelses kraft ”, efter at han netop har talt om , hvordan vi ikke bliver frelst gennem vores egen retfærdighed , men derimod ved Jesu retfærdighed . Paulus taler om at lægge alt sit eget væk for at få del i denne udefrakommende retfærdighed . Men hvad er opstandelseskraften så ?
Opstandelseskraften ( og lidelsesfællesskabet med Jesus ) er grunden til , at vi holder gudstjenester søndag efter søndag . Hver eneste gudstjeneste er i bund og grund , og har været det siden den første kirke , en fejring af Kristi opstandelse . Opstandelsen og den tomme grav er kirkens drivkraft , og uden opstandelsen er det præcis som Paulus skriver i 1 . Korintherbrev kap . 15 : ” Men når det prædikes , at Kristus er opstået fra de døde , hvordan kan så nogle af jer sige , at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde ? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde , er Kristus heller ikke opstået ; men er Kristus ikke opstået , er vores prædiken tom , og jeres tro er også tom .”
Og lidt senere i kapitlet kommer svaret : ” Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem , der er sovet hen . Fordi døden kom ved et menneske , er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske . For ligesom alle dør med Adam , skal også alle gøres levende med Kristus .”
Opstandelseskirke
Kirken er med andre ord en opstandelseskirke , bygget på opstandelsens glade budskab . Paulus taler om denne meddelagtighed i opstandelsen flere steder , blandt andet i Romerbrevet , hvor han taler om , at vi ved dåben er begravet med Kristus og også døbt til hans opstandelse . Det betyder , at samtidig med at opstandelsen er kirkens grundlag , er den også troens grundlag for hver enkelt . Vi har gennem troen del i Kristi død og opstandelse , og dermed
10
LIV I TROEN | NR . 2 2022