Liv i Troen 02/22

Nr . 2 2022

Nr . 2 2022

NUMMER 2
6 Ær din far og mor anno 2022 Solveig Kirkegaard
8 Tro i familien Katrine Houler
16 Opstandelseskraft Morten Brosbøl Vibert

www . elm . dk

EVANGELISK LUTHERSK

ISSION