Lego ergo sum

Lego ergo sum

Czytam, więc jestem

4/2017

17.10.2017

-Przeczytałam/em i polecam

-Booktalking

-przeczytaj przed NerdNight

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku