Lego ergo sum Scribo ergo sum listopad 2019

Scribo ergo sum

Piszę, więc jestem

listopad 2019

W tym numerze:

-Co słychać w szkole

-Jesienne klimaty

-My piszemy, wy czytajcie :)

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku