Lego ergo sum (clone)

Lego ergo sum

Czytam, więc jestem

5/2017

08.11.2017

-Przeczytałam/em i polecam

-Booktalking

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku