Lego ergo sum (clone)

Lego ergo sum

Czytam, więc jestem

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

English /2017

06.12.2017

Book talking