Lego ergo sum (clone)

Lego ergo sum

Czytam, więc jestem

6/2017

01.12.2017

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

-Booktalking

-Konkurs fotograficzny

-Plakaty promujące czytelnictwo