Lego ergo sum 4th 2018/2019(clone)

Scribo ergo sum sum

Piszę, więc jestem

rok szkolny 2018/2019

nr 4 - 02.06.2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

W tym numerze:

- wakacyjnie

- literacko

- kulinarnie

- projektowo