Lego ergo sum 3rd 2018/2019

Scribo ergo sum sum

Piszę, więc jestem

rok szkolny 2018/2019

nr 2 - 16.12.2018

W tym numerze:

--europejsko

--lokalnie

--literacko

--świątecznie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

Scribo ergo sum sum

Piszę, więc jestem

rok szkolny 2018/2019

nr 3 - 11.03.2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

W tym numerze:

- o konkursie

- o projekcie

- kulinarnie

- poetycko