Lego ergo sum 3rd 2018/2019 - Page 4

Podsumowanie semestru

Czwartego lutego na auli w naszego liceum zebrali się wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne, by podsumować pracę w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/19. Prezentacja przygotowana przez pana profesora Bogusława Wossa podsumowała wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej szkole, m.in. Jesienny Piknik Naukowy, Nerd Night, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora, kiermasz świąteczny

i wiele innych. Przedstawiła także dane statystyczne dotyczące zdawalności matur w naszej szkole, rankingi perspektyw oraz ukazała, jak prezentowała się klasyfikacja wszystkich klas pod względem frekwencji,

a także ocen.

Największą frekwencje osiągnęły klasy:

1. 1B

2. 1A

3. 1D

Największą średnią ocen uzyskały klasy:

1. 2B

2. 1B

3. 1D

Każda z klas otrzymała w ramach nagrody kartkę niepytkę. Taki prezent dostali także uczniowie ze 100% frekwencją oraz ci, którzy uzyskali największe średnie (ranking obejmował 10 najwyższych średnich).

Spotkanie zakończyło się zaprezentowaniem planów na drugie półrocze. Obyśmy wszyscy przeżyli w je

w pozytywnych nastrojach.