Lego ergo sum 3rd 2018/2019 | Page 22

Szkolny kącik poezji

Prezentujemy wiersz autorstwa Dominiki z 1 d

BASEN

Czy myślałaś kiedyś o tym,

że kiedy łzy

zdobią twoje policzki,

inni bawią się w nich

jak w basenie.

Nieczuli na powody,

Nieczuli na zmęczenia

ani na sokoli wzrok.

Oni

morze

nieświadomi

chlapią się wodą,

której jest coraz więcej.

Nurkują,

A ty

wciąż

dolewasz im wody,

Ślepo wierząc,

że któregoś dnia

po prostu utoną.