Lego ergo sum 2nd 2018/2019(clone)

Scribo ergo sum sum

Piszę, więc jestem

rok szkolny 2018/2019

nr 2 - 16.12.2018

W tym numerze:

--europejsko

--lokalnie

--literacko

--świątecznie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku