Learn to Teach Better Newsletter 1 Erasmus - Page 6

Nr 1/2019 01.09—31.12.2019 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy realizuje projekt LEARN TO TEACH BETTER mobilność kadry edukacyjnej Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych jej pracowników Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Dofinansowanie projektu: 20 566,00 EURO