Lafayette Interior Fashions Fidelis Composite Wood Blinds - Page 16

Composite Wood Blinds
Return to Index Color Swatches Composite Wood Blinds Designer White, 311 2” - 2 1 / 2 ” Slat Marshmallow, 320 2” - 2 1 / 2 ” Slat Ivory Lace, 305 2” Slat Angelic White, 301 2” - 2 1 / 2 ” Slat Hush White, 304 2” Slat Lilly, 302 2” - 2 1 / 2 ” Slat Sugar, 310 2” - 2 1 / 2 ” Slat White Sand, 327 2” Slat Champagne, 326 2” Slat Latte, 303 2” Slat Color Swatches