La Gran América Newspaper Vol3 N8 April,2012 - Page 7

visite nuestra página web www.lagranamerica.com Abril 01, 2012 7 Chelsea V Tottenham Kooxda Chelsea waxay martigalinaysaa Tottenham. Cayaartan ayaa bilaabaysa 3:45 saacadda africada bari. Biyihu waxay gacan ka geystaan kobaca jirka. Waxay sidoo kale gacan ka geystaan hababka wasakhda looga saaro jirka, xaddiga kulayka ee jirka . Waa laba koox oo isku haya kaalinta Afaraaad. Waxaa kaloo Tottenham ay cagta cagta ugu haysaa kooxda Arsenal oo sadex ku jirta. Tottenham dhinaca dhibcaha hal dhibic ayay ????6?6'6V????SP???6&F?Fv&?????WF?6??????F???6???&?66??F?F?&F?????&R??F???'6????F??&F??VwR??&?6?VRGW&??6??&??R?&???vF?GWV??F?VVF????WF?6???v????BGWV??F????VwR??&VW??VR6????VF??&F??????r6???VRFv6??????F?v?FFGW&??v?F?7F?"?P?6????6v&?????WF?6???v6??"F?v??vF??F?6?&????F?V??VR6????66??B??2?'6?VV???Vvv&?????VB???WV@?F???&R?6&F?F?6?6Fv&????????F??&F??R6????&F??????&?66??F???6???V????R?F????&?66???F??F???VwR&F??vF??WR????F?F???6?????'&?6??F????6???&?&?6?F???6?VVF?vF????vF??????????v???v???R6??D??U$??T?TdT5D?d????"7W0????2FP??&????FW6VF0??&?F0??R;?2FR6W'f?6??6??f?&?R<;6??V???V????F??RF??&6??F????&?6?6?V?6V??6?V?6V?v??F?????&????v?W'??F&&&?VVF???G&Vf???0?&?2R&F???66??6F&???r???&??v&VV&?6?'F??VwRF?&?6??VR??6?G????VV?F??????vF?F?"???F?GFV????&F??6?"VRVwP?F?&?6?&&&'&???v6?????&F????v?????vv6&??6?F???Bv?&?6FW?FF??&6??BV????????B?&&&'&?v???VV??6???&F&??6?????&?&??6?6FW?Bv??F??????F'6V????wW&?vVVF?V??6?&?67F??f?????&F?6???v?????6?&???????'6V??v???2&???7F??f?????&??F?????&?6?'W&???fW'???v???6?'?6v?v????'v?6?????v??fW2??V????7V?FW&??Bv?R????6????F"?7v?6V????WfW'F???f??FF?6F&???7F??R?????6?G???v6?'Ff??F??????VV??????V?&????F??6&?F???????F??6&'FVR???????v????????'&?6???66&??6?77V&???6?&?????B??VV?????F?F???6???F?W?W6??F?W?W6??wR?'6F?7V?FF???v6?VW??vVVF??wV&????FVVv????Vf????6?????BF???f??FF?W?W6?Rv????WV2??6?&6??&?F?????????&?6R?VW6?Rv?76?vwVF?VP?F?W?W6????&F??F6????VV?F???VbF??'F&F?VR???VR??&????vW&???VR?&vW?6??VB66??@?6?vR??v&W?7F?v?76?vF?W?W6?wVF???????( ?FF???'Fvv?f?????????6???&F??7FFVVv??VR6?????BG#????VB?WW6P?6v?R?v?76?vF?W?W6????6?F??VwRF&?F??FVVv???wW'??6vv??VR??vW&???wW&?v??VwR??&VW??VR??vW&?VP??vF??6?6vvv&????vf'W??????F?v??"???F???6???FB??&???????F?7WV??????6'6&R?&?????wW&?v6???v&&????&??&?6vv&????v6&W??v???v'WW????6'&??v???F??????6?RF?V??????F???FVVw6???F???&F??wW'???v??vF??6?GWV??????&?F??V?v???RF??????gW'F?F???vW&???FF?v???Rf&?6??????????6?'WV6??WR?W?"F??v????FFVv????F??6vv?FVVw6F??v6??W'WW&????vFF????????????FVVw6???F??6??wW'????v?76FRF?6??F?w&VV6P???RFVW?F?V??F??vF??6?????#RwW&????F??????????&VW????wW'?????6????F??6?v????&???VwR??'&W?6??&??vFVV?F????F??v????R?&&??????????6???FF???vW&?VRF?R?V?V??6?'????F?F?W?RVP?????F&??F???f'&?6R?V?&???6v??6?&??RF?6?v&????????FF?GFV???VRv??FP??'B??R??v????B6?"?RF?'6?F'F??d7W???&F??????6?P?&??VV???F?F??'F??VFF?F?&??F?????6?RF???????VVb?6????6?'????#2??&??????"??F?????6&&???6&?F???v'6??&R??v"vV&"?6?'F??????????6?'GRv???&?6???&????WRF?6?6?'????V?&???V?&??wRF?6&??'F?F?v6?&&VV??R??U5??6?VVwF???WW6??VVg6??????&????F???????F&??F??v??6?VVwF????6?'??????F???F??6&?F???&???WR?RF?6?v&????v??FP??'B??RvF??F?&??????????v&"F?VW&B???f'&?6R?V?&wW?WR??&?VwP?6??6?&??????&?&??v??????'6V?????&F&WRF?F?W?P?VwR6?&????V?&6?F???#??WR6???????F&2f"6?????WR?V????v???????F&??F????6?F??#B?v???v6??F?????F&??F??????????&F?R???????v?????R?6F????V?&wW?WR??B?6?'F??F?V?&??'&?F??VRF( ?F??GP?????6?6?#??&????V?&wW?WR?RF?6???v?F???6?6VRF?6??v?6?F????????F????