KremerKrant Winter 2014/2015 - Page 5

Serious Request, door Joep (groep 7), Wessel (groep 7) en Luuk (groep 8)

Meester Kremerschool in actie voor Serious Request

Het doel van serious request is dit jaar: Aandacht vragen voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden.

Wij hebben op school een actie bedacht en dat is dat we allemaal een tekening maken. Als de tekening af is dan word hij gedrukt. Dan krijgt ieder van ons een eigen website en kunnen we gaan verkopen. De mensen kunnen de tekening bijvoorbeeld kopen op een tas of op een beker

Het geld dat we inzamelen brengen we met groep 8 van de Meesterkremerschool naar het glazen huis in haarlem. Heel groep 8 hoopt dat ze veel geld verzamelen.

Robert, wat vind je van de actie van Serious Request? Ik vind het een goede actie want ze hebben het nodig. Wat vind je dat school meedoet aan deze actie? Ik vind het een goed initiatief en het is leuk om spullen te verkopen.

Wat wij er zelf van vinden. Wij vinden het ook een heel goed idee ,want wij vinden het heel erg wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wij hopen dat we veel geld in gaan zamelen.

Inmiddels is bekend dat de leerlingen een bedrag van €1034

hebben opgehaald!! Hiervan werd €600 euro opgehaald met de Tekenfund-actie, de rest werd door donaties en ludieke acties van de kinderen zelf bijeengebracht. Fantastisch!!

Groep 8 heeft de cheque op vrijdag 19 december in de brievenbus van het glazen huis in Haarlem gedaan.