KremerKrant Winter 2014/2015 - Page 14

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groep kinderen met een begeleider, en ze spreken over plannen die de kinderen hebben.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten 6 kinderen, twee uit groep 8, twee uit groep 7 en

twee uit groep 6. Dit jaar zijn het Sem, Tijntje, Renzo, Semmie, Nour en Grace.

Hoe vaak is de leerlingenraad?

4 keer in het jaar.

Wat zijn de onderwerpen waar ze over praten?

Het gedrag van kinderen, bijvoorbeeld als ze vaak woede-aanvallen hebben dat ze dan een plekje hebben waar ze even kunnen uitrusten. Het volgende onderwerp is knutselen, bijvoorbeeld of we van dingen WERKENDE robots kunnen gaan maken, Of scheikunde proefjes doen, ook willen we graag het schoolplein wat mooier maken.

De nieuwe leerlingenraad heeft pas een keer vergaderd.

De begeleider is Trinstsje. Ik vind het leuk want het is leuk om met meerdere mensen te vergaderen. Het is leuk om invloed te hebben op de school.

De nieuwe leerlingenraad, door Sem en Ties (groep 8)

Moppen door Joep (groep 7)

Een dom blondje speelt ganzen-bord. Degene die het hoogst gooit mag beginnen. Dom blondje gooit de dobbelsteen tegen het plafond en roept: Ik mag beginnen!

Waarom lopen belgen op

maandag naast hun fiets?

Antwoord: omdat het

weekend er op zit!

Wat zegt een banaan als hij moet lachen?

Antwoord: Ik lig er helemaal krom van!

Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Een waterlelie.