KremerKrant voorjaar 2016 - Page 7

Social Schools, door Wybe (groep 8)

Social Schools

Er is een nieuwe app beschikbaar van school, het heet social schools. Alle ouders (of verzorgers) hebben zich allemaal aangemeld.

Social Schools is een programma met een app en het lijkt op Facebook en Instagram. School kan ouders berichtjes sturen en foto´s en andersom.

Met Social Schools blijven ouders betrokken bij en weten wat er gebeurt op school, hoe hun kinderen leren en deel uitmaken van de klas.

(Ik vroeg het aan juf Marjolein,juf Sonja en juf Elske)

De meeste juffen zijn tevreden hoe hun leerlingen en de ouders Social Schools gebruiken. Ze kunnen nu kijken hoe kinderen op school het doen. Dat vinden de juffen erg leuk.