Kranteknikk 02 2023

2 • 2023

Det

er behov for kompetanse
Side 6

6 måneders vikariat ble til 11 år

Side 16

Avansert styring for løft

Side 26