Korišćenje metode projekta na časovima tehnologije

Godina VIII Broj 46 Avgust 2023 .
Korišćenje metode projekta na časovima tehnologije
Pedagoška paradigma učenja usmerenog na učenika koja se širi suočava se sa ozbiljnim problemom – nedostatkom obrazovnih tehnologija koje obezbeđuju primenu u životu . Danas , među postojećim tehnologijama , najkompletniji i najpopularniji oblik organizovanja obrazovnog rada sa učenicima je projektna aktivnost .