Konsumidó Alertá Volumen 33, yuni/yuli 2017 | Page 13

E sistema di lei ku ta konserní responsabilidat sivil i seguro ta keda unu hopi interesante. Den e edishon aki nos ke para un ratu ketu, na e deber di e konsumidó-asegurado pa informá su kompania di seguro korektamente. Esaki pa motibu ku nos a konstatá kasonan kaminda kompanianan di seguro pa motibu di supuesto mal informashon i/of supuesto froude ta ninga di kubri daño di e konsumidó-asegurado.

T’asina ku nos Kódigo Sivil ta stipulá ku e konsumidó-asegurado mester kumpli ku su deber di duna informashon korekto na su kompania di seguro. Si e no kumpli ku esaki konforme lei, e daño lo no keda kubri pa e kompania di seguro. Meskos lo pasa, ora konstatá ku e konsumidó intenshonalmente a duna informashon robes na e kompania di seguro i/òf a kometé froude. Den kaso di un boto ku a sufri daño durante un tormenta, e kompania di seguro a ninga di paga e daño, pasobra segun e rapòrt di eksperto e daño tabata mas abou di loke e konsumidó a indiká na e kompania di seguro. Segun e kompania di seguro e konsumidó 2 bia a duna un oferta mas haltu di lokual e eksperto a konstatá. Pa e motibu ei e kompania di seguro a terminá e akuerdo di seguro ku e konsumidó sin ku e daño a keda kubrí.

E konsumidó ta bai Korte ku e kaso i eksihí pago kompletu di su daño. Sinembargo, e kompania di seguro den Korte tambe ta keda pará riba su punto, mustrando ku e konsumidó a purba di gañ’e i p’esei a pèrdè derechi riba pago. Mirando e konsekuensianan serio di pèrdida di derechi riba pago, kompanianan di seguro segun lei no por eksihí demasiado for di e konsumidó. Apesar ku e 2 ofertanan ku e konsumidó a entregá na e kompania di seguro, a sali un poko mas haltu ku esun di e eksperto, esaki no por hiba sin mas na e konklushon ku e konsumidó intenshonalmente a malinformá e kompania di seguro. Wes pa e motibu ei, a duna e konsumidó rason i e kompania di seguro mester a kubri e daño kompletu mas e gastunan di Korte.

Den un otro kaso kaminda un vehíkulo a ser hòrtá, tampoko e kompania di seguro no por a prueba ku e konsumidó a kometé froude. E simpel echo ku e konsumidó no tabatin e yabi original no tabata sufisiente pa komprobá froude di banda di e konsumidó. E kompania di seguro den e kaso aki tambe mester a kubri e daño kompletu di e konsumidó-asegurado. Den otro kaso kaminda a konstatá ku fakturanan falsifiká a ser entregá, si e akuerdo di seguro a ser terminá mesora i e konsumidó konserní a pèrdè su derechi riba pago tambe.

Finalmente por bisa ku lei ta protehá e konsumidó-asegurado sufisiente ora ku komapnianan di seguro no ke kubri daño. Ta solamente si konstatá ku e konsumidó intenshonalmente a malinformá e kompania di seguro of a kometé froude, e konsumidó por pèrdè su derechi riba pago. Sinembargo, e seriedat di perdidá di derechi riba pago, ta pone ku kompanianan di seguro no por eksihi muchu hopi ora e konsumidó ta deklará su daño.

Artíkulo kortesia di abogado Mr. Rainey Conquet