Konsumidó Alertá Volumen 3, yanüari 2014 - Page 9

IMPOSIBEL

E kompania di seguro di konsumidó mesora a tuma kontakto ku e seguro di e kontra partido i splika nan ku

1) E pintura di Forensys no ta kuadra ku e

informashon duná dor di konsumidó A.

2) konsumidó na momentu di a duna su deklarashon

tabata poko konfundí den e nòmbernan di kaya

3) i ku e grabashon hasí dor Forensys tambe ta basta

vago pa tende. Konsekuentemente bien por ta posibel ku e agentenan di Forensys a komprondé konsumidó A robes.

Tambe seguro di konsumidó ta informá seguro di outo B ku nan a tuma kontakto tambe ku gerensia di Forensys kende nan a konfirmá ku konsumidó A ta tin basta doló i tabata poko konfuso momentunan despues dje aksidente. Apesar di tur esaki, seguro di outo B ta keda para ariba ku e ta bai konforme rapòrt

di Forensys pues no ta mira rason pa kubri niun gastu di konsumidó A. Konsumidó no konforme ta aserka Fundashon pa Konsumidó pa konseho i intermediashon.

Fundashon na su turno ta buska asesoramentu di su konsehero di seguro, ku miéntras tantu ta kompilando datonan relevante, buska testigunan, pa por yuda e konsumidó buska i haña su derechi. E kaso aki ainda ta den investigashon.

Kiko hasi den kaso di un aksidente?

• Mas tantu posibel evitá di move e vehíkulonan i

kontaminá e situashon.

• Yama FORENSYS na 199 mesora.

• Purba keda mas trankil posibel i duna informashon

kla manera e aksidente a sosodé

• Por i último, semper lesa bon loke Forensys

pone riba papel, promé ku firma.

Konsumidó tin derechi riba bon servisio, informashon i produkto korekto

Fundashon pa Konsumidó ku regularidat ta risibí keho di konsumidó nan ku ta sinti ku nan derechinan no ta wòrdu respetá. Aparatonan elektróniko ku ta daña un bes, artíkulonan ku ta daña siendo den periodo di garantia, servisio defisiente, problema ku konstrukshon, kasonan di seguro i asina tin muchu mas. Fundashon kier trese dilanti ku aunke nos ta ripara ku konsumidónan mas i mas ta birando krítiko i ta sali pa su derechinan, tòg ainda tin hopi kasonan kaminda un komersiante astuto ta bula pipa pa su responsabilidatnan.

Si un komersiante ta kumpli ku e eksigenshanan kalidat, seguridat, preis hustu, ta kumpli ku duna informashon korekto riba kontenido di produkto i servisio, Fundashon pa Konsumidó lo ta e promé un pa elogiá esaki. Un bon nòmber ta e mihó propaganda pa kualke komersiante ku ta respetá su mes. Kòrda ku kalidat mester bini promé ku ganashi. Di otro banda, si e komersiante no ta kumpli ku su responsabilidatnan nos lo no duda i publiká esaki.

Kompania di seguro ta ninga su responsabilidat