Kitaplar Birinci Defter

Birinci Kitap (Birinci Defter) Hatıralarımın Birinci Defteri Ali Sırrı Sile Tabip Yüzbaşı 17. 1. 1936 (22 Kânunusani 1326 Cuma gecesi alaturka saat üç.)