KITA 4/2022 - Page 42

NÄKÖKULMA

Liisa Jäävuori toimii A-Insinöörien vastuullisuusja laatujohtajana sekä FIGBC : n hallituksen jäsenenä .
Inari Virkkala työskentelee projektipäällikkönä Y-Säätiössä ja on yksi FIGBC : n vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan varapuheenjohtajista .

RAKENNUSALAN POSITIIVISEN VAIKUTTAVUUDEN JÄLJILLÄ

RAKENNUSALAN SYNNYTTÄMÄ ympäristöjalanjälki on huomattava : rakennetun ympäristön osuus on n . 30 % ilmastopäästöistä , 40 % energiankulutuksesta ja 50 % materiaalikulutuksesta . Kuten vaikkapa viime aikoina aktiivisesti nostettu “ donitsitalouden ” malli hyvin hahmottaa , myös rakennusalan on opittava tuottamaan hyvinvointia ympäristön kantokyvyn ehdoilla .
Ympäristöjalanjäljen mittaaminen ja kiristyvä sääntely EU pyrkii tehostamaan kestävyyssiirtymää sekä sääntelyä tiukentamalla että ohjaamalla rahoitusta kestäviin hankkeisiin EU taksonomialla , joka sisältää EU : n määritelmät kestävälle rahoitukselle . Suomessa parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva rakennuslaki sisältää energiatodistuksen lisäksi vaatimuksia ympäristöjalanjäljen havainnollistamiseksi ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen muodossa . Lisäksi tavoitteita ympäristöjalanjäljen pienentämiselle asetetaan myös erilaisin vihreän rakentamisen sertifioinnein .
Samalla kun rakennusala etsii kiireesti keinoja ympäristöjalanjäljen pienentämiseen , rakennusalan yritykset etsivät tapoja mitata ja vahvistaa positiivista vaikutustaan ympäristöön ja yhteiskuntaan . Puhumme uutisvirrassa kädenjäljestä , nettopositiivisuuden tavoittelusta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta . Positiivisen kädenjäljen mitattavaksi tekeminen moninkertaistaa mahdollisuudet sen tavoitteelliseen vahvistamiseen ja organisaation valmentamiseen . Tällä polulla ovat myös kohtuuhintaisen asumisen rakennuttaja Y-Säätiö sekä suunnittelu- ja konsulttiyritys A-Insinöörit . aikaansaamisessa . Syksyn 2022 aikana otetaan käyttöön ympäristökädenjälkimittarit , joilla jokainen projektipäällikkö voi arvioida ja parantaa vaikuttavuuttaan . Mittaamisessa kiinnitetään huomiota keskeisimpiin ympäristötavoitteisiin , kuten hiilijalanjäljen minimointi , energiatehokkuus , elinkaariedullisuus , kestävä liikkuminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen .
Suunnitteluratkaisuilla voidaan pienentää rakennushankkeen hiilijalanjälkeä jopa 50 % tavanomaiseen verrattuna . Tilaajien ja suunnittelijoiden osaamisesta on kiinni , kuinka paljon tästä potentiaalista tulee realisoiduksi . Satojen projektien vuosivauhdilla erot ovat merkittävät .
Sosiaalinen vastuu on tärkeä osa yhteiskuntavastuullisuutta Y-Säätiö-konsernin tavoitteena on kehittää rakennuttamista ympäristöystävällisempään suuntaan . Käynnissä olevissa hankkeissa edistetään esimerkiksi viisasta liikkumista yhteiskäyttöautojen avulla . Luonnon monimuotoisuutta edistävää ja hiiltä sitovaa puukerrostaloa kehitetään Elonkirjotalo-konseptissa .
Y-Säätiön toiminnan suurin merkitys on kuitenkin ollut kodittomuuden vähentämisessä Suomessa , missä asunto ensin -malli on ollut merkittävässä roolissa . Kun Y-Säätiö perustettiin vuonna 1985 , Suomessa oli yli 20 000 koditonta , kun vuonna 2022 kodittomia on enää n . 4 000 . Nyt tähtäimessä onkin kodittomuuden poistaminen kokonaan . Sosiaalisesta vaikuttavuudesta asumisen ohella suuri positiivinen vaikuttavuus on paremmalla työllistymisellä . Y-Säätiöllä asukkaiden työllistämiseen on kehitetty palkittu Uuras-malli . n
Mittaamalla arvioit ja parannat vaikuttavuuttasi A-insinöörit on kehittänyt tehokasta tapaa arvioida rakennushankkeen yhteistyössä aikaansaaman ympäristökädenjäljen suuruutta ja oman suunnitteluryhmän vaikuttavuutta sen
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta figbc . fi .
42 kita 4 / 2022