KITA 3/2016 - Page 18

KOLUMNI Arvo Ylönen on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimialapäällikkö HÖTÄKÄSTÄ TOIMIVAAN TRIOON Teknisestä putkiremonttidraamasta pitää päästä asiakaslähtöiseen ja suunnitelmalliseen korjaushankkeeseen. Asukas, taloyhtiön edustaja ja urakoitsija ovat tämän näytelmän pääosassa. Kuinka putkiremontti sitten hankitaan ja toteutetaan, ettei siitä tule kaikkia osapuolia raastava tragedia? YKSI TALOYHTIÖN suurimmista korjauksista on putkire- Ennen hankkeen aloittamista on syytä sopia pelisäännöt montti. Putkien lähestyessä keski-ikää niiden kunto kannattaa asukkaiden, taloyhtiön edustajan/ projektipäällikön ja urakoit- kartoittaa säännöllisesti ja aloittaa hyvissä ajoin hankesuun- sijan välillä. Tekniseen toteutuksen ja aikataulun lisäksi on tär- nittelu. Jotta draamoilta vältytään, hankkeen suunnitteluun ja keää sopia muun muassa tiedotuksesta ja työturvallisuudesta hallittuun läpivientiin on panostettava kunnolla. Kaikkien on työmaa