KITA 2/2022 | Page 46

NÄKÖKULMA

Nina Ingelius perustaja & toimitusjohtaja Godai Oy

MITÄ MUUT EDELLÄ … VAI SITTENKIN ENSIMMÄISENÄ ROHKEASTI KOHTI TUNTEMATONTA ?

Vuoden 2019 hallitusohjelman tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä . Monet kaupungit ovat asettaneet lisäksi omia tavoitteitaan tällä saralla . Hiilineutraalius on nyt vahvasti pinnalla , hiilinegatiivinen rakentaminen sen sijaan vielä varsin pimennossa . Harmillisen pimennossa , sillä hiilinegatiivinen rakentaminen on mahdollista jo nyt , siinä missä on hiilineutraali rakentaminenkin .
GODAI KESKITTYY hiilinegatiiviseen pientalorakentamiseen , josta ensimmäisenä kenttäesimerkkinä toimii Paraisten ekokylähanke . Hankkeen kohteille haetaan lisäksi kuutta eri sertifikaattia ; FSC ja PEFC-puusertifikaatteja , Joutsenmerkkiä , Kuivaketju10 ja Active House -sertifikaattia sekä RTS-Ympäristöluokitusta . Hanke toteutetaan kumppanuuskaavoituksena Paraisten kaupungin kanssa .
Kaupungit voisivatkin olla tulevaisuudessa nykyistä merkittävämmässä roolissa vihreässä ja vastuullisessa rakentamisessa . Kaupunkien omistuksessa on erinomaisia maa-alueita , joilla voitaisiin toteuttaa mitä houkuttavampia ja innovatiivisimpia rakennusprojekteja . Kaupungit lisäksi hyötyvät innovatiivisista hankkeista ja niiden tuomasta näkyvyydestä sekä voivat osaltaan edesauttaa ja lisätä hankkeiden saamaa näkyvyyttä mediassa . Erilaiset ja erikoiset hankkeet voivat parhaimmillaan toimia houkuttimena kaupunkiin muuttamiselle tai tuoda lisäarvoa kaupungissa asumiselle .
Rakentamisen sertifioinnit voivat olla samoin hyvin merkittävässä roolissa , kun mietitään vihreän ja vastuullisen rakentamisen tukemista ja edistämistä . Sertifioinnit ovat parhaimmillaan laadukkaan ja vastuullisen rakentamisen tae . Turva niin pankille tai vakuutusyhtiölle , kuin kuluttajallekin .
Ympäristö- ja vastuullisuussertifioinnit voivat mahdollistaa kuluttajalle lähitulevaisuudessa paremmat lainaehdot tai huokeammat vakuutusmaksut . Ne voivat rohkaista pankkeja tukemaan innovatiivisia rakennushankkeita ja lisätä rakennuksiin sijoittamista . Nämä toimet yhdessä kaupunkien panoksen kanssa voivat edistää yhteisiä tavoitteita huomattavasti .
Mitä luovempia ratkaisuja vihreän ja vastuullisen rakentamisen ympärille luodaan , sitä nopeammin nähdään muutoksia alalla . Hiljaa ei tule hyvää tässä tapauksessa , vaan esimerkilliset toimet ja suuret askeleet vaativat isompaa huomiota . Edelläkävijöiden on pidettävä ääntä , ja saatava äänensä kuuluviin , jotta koko ala ottaa harppauksen eteenpäin . Hiilineutraali rakentaminen on hyvä alku , mutta hiilinegatiivinen rakentaminen on tulevaisuutta .
Godai toivoo rohkaisevansa muitakin alalla ylittämään itsensä ja suuntaavan katseensa jo nyt hiilinegatiiviseen ja sertifioituun rakentamiseen . Suomi ei , harmillista kyllä , ole yksi vihreän ja vastuullisen rakentamisen kärkimaita , vielä . Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa helposti , kun toimitaan yhdessä ja keksitään luovia hybridiratkaisuja ! n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta figbc . fi .
46 kita 2 / 2022